8. ročník

Příklady pro test – zlomky (5.B)

Poznámka na úvod: zlomky jsou v textu zapsány pomocí lomítka (např. 1/2 = jedna polovina)

1.Vypočítej: (např. 3/5 + 1/5 = 4/5)

1/9 + 1/9 = 3/7 – 1/7 = 4/9 + 3/9 = …
5/8 + 3/8 = 1/3 + 1/3 = 4/6 – 3/6 = …
4/5 – 2/5 = 6/9 – 2/9 = 5/7 + 2/7 = …

2. Vypočítej: (např. 3/8 ze 64 = 24)

2/5 z 80 = 8/100 z 900 = 6/7 z 49= …
2/3 z 36 = 4/9 z 45 = 7/8 z 80 = …
4/6 z 42 = 3/4 ze 100 = 5/100 z 500 = …

3. Urči velikost celku: (např. 1/5 = 20, celek = 100)

1/2 = 18, celek = 5/10 = 35, celek = 2/6 = 18, celek = …
3/5 = 18, celek = 5/7 = 35, celek = 7/8 = 56, celek = …
2/9 = 36, celek = 1/3 = 30, celek = 3/4 = 48, celek = …

4.Zapiš zlomek smíšeným číslem: (např. 27/5 = 5 2/5)

20/7 =  … 31/4 = … 18/5 = …
21/6 = … 10/3 = … 61/10 = …
50/9 = … 17/4 = … 75/11 = …

 

5. Převod zlomků jednotek na nižší jednotky: (např. 1/2 km = 500 m)

1/2 m = … cm 3/10 m = … dm 1/2 kg = … g
1/10 dm = … cm 1/4 m = … mm 1/4 t = … kg
3/4 km = … m 3/5 dm = … cm 3/5 kg = … g


6. Slovní úlohy:

a) Maminka upekla 45 koláčů, z toho 2/5 bylo tvarových a zbytek makových. Kolik upekla makových buchet?

b) Jana spí denně 8 hodin. Zapiš zlomkem jakou část dne prospí a jakou část dne bdí.