Učební plán

TVOŘIVÁ ŠKOLA KATEŘINKA – UČEBNÍ PLÁN

Předmět nebo oblast 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
Český jazyk a literatura 8 8 7 8 8 5 4 4 4
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Další cizí jazyk (němčina, ruština)
3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 4
Informatika 1 1 1 1 1
Informační a finanční gramotnost 1
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3
Dějepis 2 2 2 2
Výchova k občanství 1 1 1 1
Fyzika 2 2 1 1
Chemie 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 2
Výtvarná výchova 2 1 2 1 1 2 2 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Výchova ke zdraví 1 1 1
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seminář z matematiky 1 1
Seminář z českého jazyka 1
Anglická konverzace           1 1
Projektový seminář 1
CELKEM HODIN 21 22 25 25 25 30 30 32 30