Zájmové kroužky 2016/17

Zásady:

  • Nabídku kroužků dostávají žáci formou Kateřinky.
  • Žáci se mohou přihlásit do libovolného počtu kroužků, pokud se časově nepřekrývají.
  • Přihlášky odevzdávají vedoucím kroužků (pokud jde o pracovníky školy) nebo třídním učitelů (v případě externích pracovníků).
  • Minimální počet žáků v kroužku je 8.
  • V případě velkého zájmu o kroužek lze (pokud to umožňují prostorové a personální podmínky) otevřít více skupin.
  • Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat absenci.
  • Docházku na kroužky dětí, které navštěvují školní družinu, zajišťují vychovatelky ve spolupráci s vedoucími kroužků.
  • Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů. Zaplacené peníze se nevracejí.
  • Kroužek trvá vždy 60 minut, ve vybraných případech 90 nebo 120 minut.

Ve školním roce 2016/17 budou kroužky pracovat od 3. října 2016 do 1. června 2017.

Měsíc červen slouží jako rezerva pro nahrazování neuskutečněných hodin.

Termín přijímání přihlášek: do pátku 16. září 2016.

Termín úhrady (jednorázově v hotovosti): do pátku 21. října 2016.

Cena kroužku za celý školní rok (říjen – květen):
– 60 minutové kroužky: 1.000,- Kč
– 90 minutové kroužky: 1.500,- Kč
– 120 minutové kroužky: 2.000,- Kč