Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 je plánován následovně:

7. dubna 2021 v době od 13:00 do 17:30 hod. pro děti ze spádových ulic
8. dubna 2020 v době od 14:00 do 15:30 hod. pro děti z nespádových oblastí.

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:

Spádové ulice Praha 11:
Bohúňova, Doubravická, Chomutovická, Jažlovická, Ke Kateřinkám, Ke Škole, Metodějova, Modletická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická.

Pro I. stupeň Praha Újezd – sídelní část Kateřinky:
Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná,  Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene, Vodnická

Pro II. stupeň: celé území městské části Praha – Újezd.
OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU

Které děti musejí k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31.8.2021 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

 Co vzít k zápisu s sebou?
K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je potřeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče. Žádost o přijetí, kterou je třeba vyplnit, si mohou rodiče připravit již doma (Formulář S1).

 Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu?
V případě nemoci dítěte lze provést zápis v daném termínu i bez jeho přítomnosti. Lze  také samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Vladislavou Smetanovou, tel. 226 809 705.

 Co všechno musí předškolák umět?
Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad – je vaše dítě na školu připraveno. Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a  uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat, důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).
Podrobněji v Je dítě zralé pro školní docházku?

Chcete získat další informace?
–  prohlédněte si webové stránky školy
– navštěvujte Tvořivou Kateřinku nanečisto (první středa v měsíci)
– zeptejte se na 226 809 705 nebo 226 809 702
– domluvte si schůzku na termín, který dohodnete na výše uvedených číslech.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme  v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.
Vzhledem k posunutí termínu zápisu na duben, doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení ještě před termínem zápisu.
Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na stránkách školy (Formulář S2).