Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Obsah: 

  1. Odpovědné osoby
  2. Základní pojmy
  3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování
  4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii
  5. Zásady zpracování osobních údajů
  6. Automatizované individuální rozhodování a profilování
  7. Vaše práva jako subjektu údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Plné znění Zásad