zkouška

04.09.2017 Zahájení školního roku
04.09.2017 Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
20.09.2017 Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
Třídní důvěrníci (17,00)
22.11.2017 Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
22.11.2017 Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
13.12.2017 Den otevřených dveří I. st.
(8,00 – 11,40)
13.12.2017 Pohovory na písemné pozvání
24.01.2018 Pedagogická rada (1. pololetí)
31.01.2018 Ukončení I. pololetí, vysvědčení
7. a 14. březen 2018 Den otevřených dveří a Zápis nanečisto (16-17)
04.04.2018 Zápis do 1. tříd pro děti ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
05.04.2018 Zápis do 1. tříd pro děti z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
18.04.2018 Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
18.04.2018 Třídní schůzky I. a II. st. (17,30)
Třídní důvěrníci (17,00)